Çevre Politikamız

Çevre Politikamız

Şirketimiz çevreye duyarlı olmayı bir zorunluluk olarak görmektedir. Tesislerimizden çıkan  her ürün Avrupa çevre düzenlemesi olan ROHS normlarına uygun olarak üretilmektedir