Bizimle Whatsapp üzerinden iletişime geçin

1. Garanti süresi malın tesliminden itibaren başlar ve iki yıldır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.

3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre, garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür. Bu süre, malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.

4. Malın garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı değişebilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamir edilecektir.

5. Malın,

* Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde aynı arızayı ikiden fazla tekrarlanması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanmamanın süreklilik kazanması

* Tamiri için gereken azami sürenin aşılması

* Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısında birisinin düzenleyeceği rapor ile arızanın tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumunda, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetinin Korunması Genel Müdürlüğü 'ne başvurabilir.

 

GARANTİ DIŞI HUSUSLAR

1. Cihazın müşteriye intikalinden sonra sonraki nakliye esnasında oluşan çizilme, ezilme, kırılma vb. hasarlar

2. Kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılması sonucu meydana gelen arıza ve hasarlar

3. Yetkili servisin haricinde bakım, onarım ve başka nedenlerle müdahale edilmiş cihazlarda oluşan arıza ve hasarlar

4. Hatalı elektrik tesisatından ve uygun olmayan voltajda kullanılmasından dolayı meydana gelen arızalar

Mevcut Garanti belgesi üzerinde satıcı firma kaşesi, imzası, ve satış tarihi bulunmayan hallerde cihaz imalat tarihi garantisinin başlangıç tarihi olarak kabul edilir.